Daily Archives: August 18, 2016

ලිංගේන්ද්‍රිය දිගු වීම නිසා ඔලිම්පික් පදක්කමක් අහිමිවූ හැටි

olimpic,sxf.akao%sh È.= ùu ksid T,sïmsla molalula wysñjQ yeá
;ukaf.a ,sxf.akao%sh ksid T,sïmsla n,dfmdfrd;a;=j iqkajQ l%Svlfhla ms<sn|j l;dnyla ßfhda T,sïmsla .ïudkfhka wefikjd’ (more…)

(5350)