Ishara Dewendra’s Wedding

Loading...

චෙන්නායි හි වතුර විස වූ සුමනා මරුමුවෙන් ගැලවෙයි
තාත්තාගේ ආත්මය ආරූඪ වී ලොකු අම්මා මැරූ මිනීමරුවන් කවුදැයි කියූ සැටි

ish

whs à tka m%jD;a;s ksfõÈld bIdrdf.a ux., Èkh’
iajdëk rEmjdyskS m%jD;a;s ksfõÈld bIdrd foafõkaøf.a újdy W;aijh miq.sh  iema;eïn¾ 29 jeks i÷od meje;ajqKd’ weh w;.;a k§l úl%uisxy fm!oa.,sl wdh;khl m%j¾Ok úOdhl ks,Odßhls’

Loading…


 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 12
 • 13
 • 11
 • 10
 • 9
 • 7
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1
 • 20
 • 22
 • 21


.

(2017)

චෙන්නායි හි වතුර විස වූ සුමනා මරුමුවෙන් ගැලවෙයි
තාත්තාගේ ආත්මය ආරූඪ වී ලොකු අම්මා මැරූ මිනීමරුවන් කවුදැයි කියූ සැටි

ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට අමතක කරන්න එපා

ඔබගේ අදහස් පහතින් Type කරන්න